Top

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล TUN Data Challenge - 2019 Teradata Technology Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA #34 ได้รับรางวัล TUN Data Challenge - 2019 Teradata Technology Award 

นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ
นายนที พนมโชคไพศาล
นายกิตติธรา สงวนชาติ

ได้รับรางวัล TUN Data Challenge - 2019 Teradata Technology Award !!!
การแข่งวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Analytics) ระดับ Globalที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันโดยรอบสุดท้าย Present ใน Conference
ระดับนานาชาติที่ประเทศอเมริกา เป็นการแข่งขันยาวนานกว่า 10 เดือนสำหรับการแข่ง 2019 TUN Data Challenge ซึ่งจัดโดย Teradata University Network
ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Analytical Tools ต่าง ๆ และให้โอกาสเป็นตัวแทนไปแข่งในงาน Data Analytic ระดับ Global ที่งานสัมมนา Teradata Analytics Universe, Denver, Colorado, USA ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา