Top

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA ทั้ง 6 คนด้วยนะครับ ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ของแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (2019 TUN Data Challenge)

2019 Teradata University Network (TUN) Data Challenge - Finalists

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA ทั้ง 6 คนด้วยนะครับ ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ของแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (2019 TUN Data Challenge) ที่จัดโดย Teradata University Network (TUN) ที่งานสัมมนา Teradata Analytics Universe, Denver, Colorado, USA ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 2562 นี้

ทีมที่ #1 (D3) : นางสาวจันทิมา จักปราณีวิรัตน์ นายธนิสร มโนดำรงธรรม และนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง
ทีมที่ #2 (D9): นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ นายนที พนมโชคไพศาล และนายกิตติธรา สงวนชาติ

นักศึกษาทั้ง 2 ทีมจะเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ ในการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิเช่น Carnegie Mellon University, ESCP Europe (France), University of California San Diego, University of Alaska, Washington University St Louis, Western New England University, และ Cornell College

นักศึกษาทั้ง 6 คนนี้ เป็นนักศึกษาในวิชาเรียน Big Data, Data Mining, and CRM Applications ที่มีความตั้งใจและทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นในการเข้าร่วมการแข่งขันนอกเหนือไปจากงานที่ต้องทำในรายวิชาปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มนี้ยังสอบได้ใบประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ SAS® Certified Predictive Modeler หนึ่งในใบประกาศนียบัตรทางด้าน Analytics/Business Analytics/Data Mining ในระดับ Global อีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์จากการเข้ารอบสุดท้ายก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคุ้มค่ากับความพยายามและความตั้งใจที่ได้ทำลงไปตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับ

ยังมีเวลาเหลือประมาณอีก 3 เดือนให้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของวิชาความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล และที่สำคัญภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานในระดับ Professional ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนเก่งๆ ทั้งในสาขาอาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาอาชีพกันอีกมากมาย และได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงแนวคิดของผู้บริหารและการปรับตัวขององค์กรชั้นนำต่างๆ ภายในงานสัมมนา

สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งในเรื่องของทุนค่าสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนา นักศึกษาเหล่านี้ ก็จะได้นำชื่อของ NIDA Business School ไปอยู่ในเวทีระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน Teradata Analytics Universe Conference ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัมมนาด้าน Business Intelligence and Analytics ที่ใหญ่ที่สุดใน USA ครับ