Top

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน โครงการ YMBA ครั้งที่ 3/2562 สถานที่สอบ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สอบเวลา 09.00-15.45 น.